DUBBEL BIJZONDER

IK BEN EN/OF MIJN KIND IS HOOGBEGAAFD EN NOG WAT ANDERS

Hoogbegaafden zijn heel divers. Soms ben je hoogbegaafd in combinatie met wat anders. Bijvoorbeeld in combinatie met autisme, AD(H)D of dyslexie. Of je twijfelt en hebt daar vragen over. Of je komt graag in contact met mensen met allerlei geaardheden. We brengen je ook op basis hiervan graag gericht in contact met gelijkgestemden.

Hoogbegaafd! Hoogsensitiviteit & Sensorische integratie

Besloten groep op Facebook voor hoogsensitieve hoogbegaafden vanaf 15 jaar en ouders van hoogsensitieve hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar

Hier wordt een diversiteit aan topics geplaatst vanuit de belevingswereld van hoogbegaafden over hoogsensitiviteit en sensorische integratie. Wij streven een wetenschappelijke benadering na.

Onze groepen voor dubbel bijzondere hoogbegaafden zijn toegankelijk voor hoogbegaafden van 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar. Het beantwoorden van de drie intakevragen met je lidmaatschapsverzoek is voor elke groep verplicht. Deze groepen zijn niet voor commercie.

Hoogbegaafd! Dyslexie & Dyscalculie & TOS

Besloten groep op Facebook voor hoogbegaafden met dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis vanaf 15 jaar en ouders van hoogbegaafde kinderen met dyslexie of dyscalculie tot 18 jaar

Hier wordt een diversiteit aan topics geplaatst omtrent dyslexie, dyscalculie of taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Ook bij twijfel kan je hier je vragen kwijt.

Onze groepen voor dubbel bijzondere hoogbegaafden zijn toegankelijk voor hoogbegaafden van 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar. Het beantwoorden van de drie intakevragen met je lidmaatschapsverzoek is voor elke groep verplicht. Deze groepen zijn niet voor commercie.

Hoogbegaafd! Autismespectrum

Besloten groep op Facebook en WhatsAppgroep voor autistische hoogbegaafden vanaf 15 jaar en ouders van autistische hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar

Autisme kan zich uiten op vele verschillende manieren, afhankelijk van je karakter en verdere persoonlijkheidskenmerken. Hier beschouwen we deze belevingswereld. Hoewel sommige hoogbegaafden zich in het autismespectrum bevinden, kan het ook een misdiagnose betreffen: ook als je twijfelt aan de diagnose van autisme, bijvoorbeeld bij een niet erkende hoogbegaafdheid, kan je je vragen in deze groep kwijt.

  • Facebookgroep Hoogbegaafd! Autismespectrum

  • WhatsApp Hoogbegaafd! Autismespectrum

Onze groepen voor dubbel bijzondere hoogbegaafden zijn toegankelijk voor hoogbegaafden van 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar. Het beantwoorden van de drie intakevragen met je lidmaatschapsverzoek is voor elke groep verplicht. Deze groepen zijn niet voor commercie.

Hoogbegaafd! AD(H)D

Besloten groep op Facebook en WhatsAppgroep voor hoogbegaafden met AD(H)D vanaf 15 jaar en ouders van hoogbegaafde kinderen met AD(H)D tot 18 jaar

Hier gaat het over je belevingswereld als hoogbegaafde die in het dagelijks leven te maken heeft met AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder). Hoewel sommige hoogbegaafden AD(H)D hebben, kan het ook een misdiagnose betreffen: ook als je twijfelt aan de diagnose van AD(H)D, bijvoorbeeld bij een niet erkende hoogbegaafdheid, kan je je vragen in deze groep kwijt.

  • Facebookgroep Hoogbegaafd! AD(H)D

  • WhatsApp Hoogbegaafd! AD(H)D

Onze groepen voor dubbel bijzondere hoogbegaafden zijn toegankelijk voor hoogbegaafden van 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar. Het beantwoorden van de drie intakevragen met je lidmaatschapsverzoek is voor elke groep verplicht. Deze groepen zijn niet voor commercie.

Hoogbegaafd! Chronisch ziek

Besloten groep op Facebook en WhatsAppgroep voor hoogbegaafden met gezondheidsproblemen vanaf 15 jaar en ouders van hoogbegaafde kinderen met gezondheidsproblemen tot 18 jaar

Als je als hoogbegaafde¬†chronische en tijdelijke, al dan niet psychosomatische gezondheidsproblemen ondervindt kan je extra ge√Įsoleerd raken omdat er nog minder mogelijkheden zijn om peers te vinden. Dit is een plek om samen te komen.

  • Facebookgroep Hoogbegaafd! Chronisch ziek

  • WhatsApp Hoogbegaafd! Chronisch ziek

Onze groepen voor dubbel bijzondere hoogbegaafden zijn toegankelijk voor hoogbegaafden van 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar. Het beantwoorden van de drie intakevragen met je lidmaatschapsverzoek is voor elke groep verplicht. Deze groepen zijn niet voor commercie.

Hoogbegaafd! Developmental Coordination Disorder

Besloten groep op Facebook voor hoogbegaafden met DCD vanaf 15 jaar en ouders van hoogbegaafde kinderen met DCD tot 18 jaar

Developmental Coordination Disorder (DCD) is een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. Het is een verzamelnaam van een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met de grove en fijne motoriek. Een kind kan een probleem hebben op één van deze vlakken, maar veel vaker treden problemen in combinatie op. Deze aandoening komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. Door deze aandoening zijn kinderen met DCD veelal ontestbaar op de meest gangbare IQ-tests, maar zij zijn wel testbaar via dynamic assessment en didactisch onderzoek. Veel voorkomend zijn een taalontwikkelingsstoornis (TOS), zwakke corestabiliteit, en sensorische integratieproblematiek (SI).

Onze groepen voor dubbel bijzondere hoogbegaafden zijn toegankelijk voor hoogbegaafden van 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar. Het beantwoorden van de drie intakevragen met je lidmaatschapsverzoek is voor elke groep verplicht. Deze groepen zijn niet voor commercie.

Hoogbegaafd! LGBTIQA+

Geheime groep op Facebook en WhatsAppgroepen voor hoogbegaafde LGBTIQA+ volwassenen vanaf 15 jaar en ouders van hoogbegaafde LGBTIQA+ kinderen tot 18 jaar

Deze community (Holebi, Trans, Intersekse, Queer, Aseksueel) is er voor elke meer- en hoogbegaafde met een al dan niet zo bijzondere seksuele ori√ęntatie en staat voor gender- en seksuele diversiteit. Je kan ook lid worden als je jezelf hier niet direct mee identificeert. Het is een heel gezellige community waarin taboes worden doorbroken en het over van alles en nog wat kan gaan vanuit diverse belevingswerelden. Deze groep is er voor mannen, vrouwen, homo-, bi-, hetero-, trans-, pan-, poli-, a-, demi-, inter- en sapioseksuelen, trans- en cisgenders, non-mono’s, queers en androgenen. Soms organiseren wij bijeenkomsten.

  • Facebookgroep Hoogbegaafd! LGBTIQA+

  • WhatsApp Hoogbegaafd! LGBTIQA+

  • WhatsApp Hoogbegaafd! Non-mono relaties: Hier ben je welkom als je non-mono gevoelens hebt of non-mono relaties hebt en daarover graag ervaringen uitwisselt. Je bent ook welkom als je partner non-mono is, maar jij niet.

Onze groepen voor dubbel bijzondere hoogbegaafden zijn toegankelijk voor hoogbegaafden van 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar. Deze groepen zijn niet voor commercie.

Meld je via het formulier aan voor de gewenste kanalen. Schrijf daarbij een motivatie. >

Lidmaatschapsverzoek LGBTIQA+ of non-mono
Naam
Naam
Voornaam/initialen
Achternaam
Invullen voor WhatsApp
Invullen voor Facebookgroep
Ik wil lid worden van
Zeer korte of summiere verzoeken nemen we helaas niet in behandeling.
Ik ga akkoord met

Heb je een vraag over de online community?

community@stichtinghoogbegaafd.nl

Contactverzoek Community
Naam
Naam
Voornaam/initialen
Achternaam
Ik ga akkoord met